ZTK 2020

2020-05-03

A Magyar Zeneszerzők Egyesülete Zeneműkiadói Támogatások Kuratóriuma
pályázatot hirdet jogi személyek részére ma élő komolyzenei szerzők műveinek
megjelentetésére.
Pályázni lehet ma is élő szerzők komolyzenei vokális és kórusműveinek,
valamint 1–12 szólamot tartalmazó hangszeres művei partitúrájának illetve
szólamanyagának 20–50 példányban való előállítására és kiadására.
Támogatás kizárólag nyomdai úton előállított termékekre adható.
A partitúrának kapocsfűzöttnek vagy ragasztott gerincűnek kell lennie, más
kivitelezés (például a spirálozás) nem fogadható el.
A pályaművek elektronikát is alkalmazhatnak.
A pályázati támogatások összege pályaművenként max. 400 000 Ft lehet,
egy zeneszerzőnek egy pályázati időszakban legfeljebb 1 műve támogatható.
Előnyt élvez az a pályázó, aki a megvalósítást, illetve az ahhoz szükséges anyagi
források mérséklését elősegíti.
A pályázati művek kottáját, partitúráját a jelenleg létrejött egészségügyi helyzet
miatt kizárólag pdf formátumban kérjük beküldeni a Magyar Zeneszerzők
Egyesülete címére: mze.composers@gmail.com
Elnézést kérve a kollégáktól, azért tartjuk szükségesnek a kizárólagos internetes
pályázás lehetőségét, mert nem akarjuk kihagyni az idei évet, viszont
felelőtlenég lenne ebben a helyzetben bárkit is kitenni a fertőzés veszélyének
akár az Egyesületbe történő bejövetel által, de minket sem a kották papír alapú
átnézésével.
Így a tavalyi kották átnézését is vírus utáni időszakra halasztjuk.
A pályázathoz mellékelni kell az adatlapot, pontos költségvetéssel interneten
aláírva, beszkennelve.

A pályázat nem tartalmazhat működési, vagy kottagrafikai költségeket, ha a
pályaművet kiadásra alkalmas számítógépes grafikával adják be.

Beküldési határidő: 2020. május 03.
Eredményhirdetés: 2020. május 25.

2020 ZTK Pályázati adatlap letölthető ide kattintva
2020 ZTK Pályázati kiírás letölthető ide kattintva